Kursy Nieodpłatne2019-04-08T09:47:33+00:00

WYKAZ BEZPŁATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Kontakt:tel. 85 652 65 45
e-mail: kursy@ckubialystok.pl
osoby do kontaktu: Magdalena Chludzińska, Robert Gierasimiuk, Monika Czuba, Ewa Maria Chociej