Kursy – AU.32. Organizacja transportu.2019-03-18T10:42:18+00:00

AU.32. Organizacja transportu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: