Kursy – SPL.04. Organizacja transportu.2020-06-15T08:47:05+00:00

SPL.04. Organizacja transportu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: