Białostocki Klub Seniora2022-11-30T14:16:40+00:00

 

Zajęcia w grudniu 2022 r.:

 • 1.12.2022 r. godz. 14.30 – 16.30 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Białymstoku.

Temat: SENIORZE, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM

W trakcie spotkania przedstawimy informacje na temat praw konsumenta.

 • Jakie przysługują nam prawa?
 • Jakie mamy możliwości odstąpienia od zawartej umowy i złożenia reklamacji?
 • Omówione zostaną prawa przysługujące przy zakupach w sklepie, Internecie, oraz poza lokalem sprzedawcy.
 • Seniorzy dowiedzą się gdzie szukać pomocy w przypadku oszustw w transakcjach kupna – sprzedaży.

Ponadto w grudniu zorganizowane zostaną:

–  8 grudnia – spotkanie z funkcjonariuszami Miejskiej Policji w Białymstoku pt. „Seniorze, nie daj się oszukać”

– 15 grudnia – spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pt. “Seniorze, bądź bezpieczny zimą.

 

Spotkania odbywać się będą w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. św. Rocha 3. Mają charakter otwarty, przy ciastkach i kawie.

 

Konieczność podjęcia działań w tym przedmiocie wynika z potrzeby podjęcie działań mających na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa seniorów.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych.

 

Zapraszamy również do udziału w zajęciach chóru Białostockiej Akademii Rodziny – spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.30 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32.

Zapisy na zajęcia prowadzone są poprzez linki zamieszczone przy poszczególnych zajęciach lub pod numerem telefonu 781-655-650.

 

Galeria zdjęć:

Wykład “Jak nie dać się oszukać?” – 7.11.2022 r.

Seniorzy dzieciom. Akcja szycia małpek – 27.10.2022 r.

Warsztaty z garncarstwa – gotowe prace

Warsztaty z garncarstwa cz. II – 19.10.2022 r.

Warsztaty z garncarstwa cz. I – 12.10.2022 r.

Warsztaty “Bezpieczne korzystanie  z Internetu” 12.10.2022 r.

Spotkanie klubu robótek ręcznych 12.10.2022 r.

 

 

Białostocki Klub Seniora został powołany 1 września 2022 r. decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku. Był on efektem badań dot. białostockich seniorów. Od początku swej działalności służy realizacji priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku dot. polityki senioralnej.

Celem działania Białostockiego Klubu Seniora jest wszechstronne wspieranie osób 60 plus w funkcjonowaniu we współczesnym świecie, w szczególności poprzez:

 • wspomaganie białostockich seniorów w ich rozwoju (w tym w doskonaleniu kompetencji cyfrowych) i funkcjach społecznych (w tym wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych);
 • prowadzenie działań edukacyjnych dedykowanych osobom dorosłym, w tym w szczególności 60 plus, m.in. poprzez specjalne kampanie i programy edukacyjne dla seniorów;
 • aktywizację seniorów z różnych środowisk oraz motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym;
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym, w którym seniorzy żyją na co dzień;
 • konsolidację środowisk seniorów oraz ich integracja międzypokoleniowa;
 • wspomaganie systemu profilaktyki i opieki nad seniorami.

Białostocki Klub Seniora realizuje zadania na rzecz białostockich seniorów, podejmując bardzo różnorodne działania. Pomaga im m.in. poprzez organizowanie dla nich: kursów, wykładów, warsztatów i porad prawnych. Służą one wsparciu osób starszych, ich integracji oraz wzmacnianiu i poszerzeniu ich kompetencji. Tematyka tych przedsięwzięć jest bardzo szeroka. Dotyczą one m.in. doskonalenia kompetencji obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych, zdrowego stylu życia oraz zajęć florystycznych, decoupage itp. Seniorzy mogą także korzystać z biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Działania Białostockiego Klubu Seniora są adresowane do osób 60 plus z miasta Białegostoku i mają charakter systemowy. Służą białostockim seniorom, odpowiadając na dobrze rozpoznane potrzeby.

Zajęcia we wrześniu 2022 r. :

 • 14.09.2022 r. godz. 18.00 – zajęcia genealogiczne
 • 17.09.2022 r. godz. 14.00-18.00 – spotkanie klub robótek ręcznych
 • 21.09.2022 r. – porady prawne
 • 28.09.2022 r. godz. 16.30-19.30 – warsztaty decoupage

Zajęcia w październiku 2022 r.:

Zajęcia w listopadzie 2022 r.:

Zapraszamy również do udziału w zajęciach chóru Białostockiej Akademii Rodziny – spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.30 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32.

Białostocki Klub Seniora

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel. 781 655 650

senior@ckubialystok.pl