Kursy – AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu2019-03-18T09:33:34+00:00

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Rejestracja i obróbka obrazu

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik cyfrowych procesów graficznych [343105]
  • Fotograf [343101]