Kursy – AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu2020-06-15T10:03:58+00:00

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Rejestracja i obróbka obrazu

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik fotografii i multimediów [343105]
  • Fotograf [343101]