Kursy – AU.22. Obsługa magazynów.2019-03-18T09:28:10+00:00

AU.22. Obsługa magazynów.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: