Kursy – SPL.01. Obsługa magazynów.2020-06-15T08:46:26+00:00

SPL.01. Obsługa magazynów.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: