Kursy Odpłatne2022-03-01T11:50:54+00:00

WYKAZ PŁATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Kontakt:

tel. 85 651 58 55
e-mail: kursy@ckubialystok.pl
osoby do kontaktu: Anna Jastrzębska, Jan Prymak