Kursy Odpłatne2019-01-31T11:38:42+00:00

WYKAZ PŁATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Kontakt:tel. 85 652 65 45
e-mail: kursy@ckubialystok.pl
osoby do kontaktu: Magdalena Chludzińska, Monika Czuba, Ewa Maria Chociej