Kursy Rekrutacja2021-02-10T11:23:09+00:00

Wyniki rekrutacji 02.02.2021 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS

Zapraszamy do działu kursów lub do sekretariatu głównego szkoły (pn.-sob. 7:30-15:30) po odbiór skierowań na obowiązkowe badania lekarskie, które należy wykonać w medycynie pracy.

W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy w terminie do dnia 15.02.2021 r. zostaną Państwo skreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych GRUPA 2– prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej GRUPA 2 – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

– ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

 

UWAGA!

Pozostałe kursy zostaną uruchomione w przypadku, gdy na dany kurs zgłosi się minimum 20 osób.

 Listy osób, które złożyły dokumenty:

– AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

– AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

– BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

– EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

– EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

– HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

– HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

– INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

– OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

– OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

– PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

– PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

– PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

– PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

– ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

– SPL.01. Obsługa magazynów

– SPL.04. Organizacja transportu

– SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Aktualna oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje
się pod adresem: http://ckubialystok.pl/kursy-nieodplatne-2/

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

  • wniosek rekrutacyjny
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (przynajmniej kat.B) -> dotyczy kursów: ROL.04, ROL.05, ROL.10
  • kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania 20 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursów zawodowych, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do naszej siedziby znajdującej się na ul. Ciepłej 32, formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią świadectwa ostatnio ukończonej szkoły.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby niepełnoletnie

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji ROL.04., ROL.05., ROL.10.) – wersja PDF

Wniosek o zwolnienie z zajęć efektów KKZ

Zwolnienie z praktyk