Kursy Rekrutacja2020-09-05T12:14:54+00:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 TRWA DO 31.08.2020 R.

Aktualna oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje
się pod adresem: http://ckubialystok.pl/kursy-nieodplatne-2/

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

 • wniosek rekrutacyjny
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (przynajmniej kat.B) -> dotyczy kursów: ROL.04, ROL.05, ROL.10, OGR.04
 • kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
 • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania 20 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursów zawodowych, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do naszej siedziby znajdującej się na ul. Ciepłej 32, formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią świadectwa ostatnio ukończonej szkoły.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby niepełnoletnie

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji ROL.04., ROL.05., ROL.10., OGR.04.) – wersja PDF

Wniosek o zwolnienie z zajęć efektów KKZ

Zwolnienie z praktyk

 

 

WYNIKI REKRUTACJI – 2020-08-31

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS

Zapraszamy do sekretariatu kursów lub do sekretariatu głównego szkoły (pn.-pt. 7:30-16:30) po odbiór skierowań na obowiązkowe badania lekarskie, które należy wykonać w medycynie pracy.

W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2020 r. zostaną Państwo skreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

UWAGA  !

Pozostałe kursy zostaną uruchomione w przypadku, gdy na dany kurs zgłosi się minimum 20 osób.

 

Listy osób, które złożyły dokumenty:

 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
 • BUD.02.Wykonywanie robót ciesielskich
 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (dawne AU.20)
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (dawne MG.19)
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (dawne RL.22)
 • PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (dawne AU.54)
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (dawne AU.55)
 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • ROL.10 . Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (dawne RL.16)
 • SPL.01. Obsługa magazynów (dawne AU.22)
 • SPL.04. Organizacja transportu (dawne AU.32)
 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (dawne AU.68)