Kursy Rekrutacja2021-01-21T09:36:23+00:00

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TRWA DO 29.01.2021 r.

 

Zapraszamy Państwa na kwalifikacyjny kurs zawodowy
kwalifikacja MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.
Zajęcia będą realizowane w nowoczesnej pracowni wyposażonej w sprzęt metrologiczny oraz
w zakładach pracy specjalizujących się w obróbce skrawaniem.

 

Wyniki rekrutacji 04.01.2021 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS

Zapraszamy do działu kursów lub do sekretariatu głównego szkoły (pn.-sob. 7:30-15:30) po odbiór skierowań na obowiązkowe badania lekarskie, które należy wykonać w medycynie pracy.

W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2021 r. zostaną Państwo skreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

– ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej GRUPA 2 – prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

UWAGA!

Pozostałe kursy zostaną uruchomione w przypadku, gdy na dany kurs zgłosi się minimum 20 osób.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA trwa do 29.01.2021 r.
Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 02.02.2021 r. godz. 15.30

 Listy osób, które złożyły dokumenty:

– AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

– AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

– BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

– EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

– EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

– MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

– INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

– OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

– OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

– PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

– PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

– PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Aktualna oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje
się pod adresem: http://ckubialystok.pl/kursy-nieodplatne-2/

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

  • wniosek rekrutacyjny
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (przynajmniej kat.B) -> dotyczy kursów: ROL.04, ROL.05, ROL.10, OGR.04
  • kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania 20 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursów zawodowych, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do naszej siedziby znajdującej się na ul. Ciepłej 32, formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią świadectwa ostatnio ukończonej szkoły.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby niepełnoletnie

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji ROL.04., ROL.05., ROL.10., OGR.04.) – wersja PDF

Wniosek o zwolnienie z zajęć efektów KKZ

Zwolnienie z praktyk