Kursy Rekrutacja2021-09-13T11:29:41+00:00

WYNIKI REKRUTACJI – 2021-09-10

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS

Do 14.09.2021 r. zapraszamy do działu kursów lub do sekretariatu głównego szkoły (pn.-sob. 7:30-15:30) po odbiór skierowań na obowiązkowe badania lekarskie, które należy wykonać w medycynie pracy.

Zaświadczenia lekarskie z medycyny pracy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2021 r.

.

 

UWAGA  !

Pozostałe kursy zostaną uruchomione w LUTYM 2022 w przypadku, gdy na dany kurs zgłosi się minimum 20 osób.

 Listy osób, które złożyły dokumenty:

– BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

– EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

– MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

– OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

– PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

– PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

– PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Aktualna oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje
się pod adresem: http://ckubialystok.pl/kursy-nieodplatne-2/

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

  • wniosek rekrutacyjny
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (przynajmniej kat.B) -> dotyczy kursów: ROL.04, ROL.05, ROL.10
  • kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania 20 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursów zawodowych, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do naszej siedziby znajdującej się na ul. Ciepłej 32, formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią świadectwa ostatnio ukończonej szkoły.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby niepełnoletnie

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji ROL.04., ROL.05., ROL.10.) – wersja PDF

Wniosek o zwolnienie z zajęć efektów KKZ

Zwolnienie z praktyk