Kursy – RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.2019-03-18T09:45:35+00:00

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Rolniczo-leśny z ochroną Środowiska (R)

Kurs bezpłatny

Prowadzenie produkcji rolniczej

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rolnik [314207] – godzin
  • Rolnik [613003] – godzin