Kursy – OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury.2020-06-15T08:36:09+00:00

Kursy – OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji jednostkach organizacyjnych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik architektury krajobrazu [314202] – godzin