Kursy – RL.22. Organizacja prac przy budowie i konserwacji obiektów małej architektury.2019-03-18T10:02:19+00:00

RL.22. Organizacja prac przy budowie i konserwacji obiektów małej architektury.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji jednostkach organizacyjnych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik architektury krajobrazu [314202] – godzin