Kursy – PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.2020-06-15T08:24:22+00:00

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Przygotowywanie materiałów graficznych do precesu drukowania

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej [311943] –  436 godzin
Cykl kształcenia: od 5 do 10 m-cy w zależności od kwalifikacji.
Forma: zaoczna.

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach,
tworzy i publikuje projekty multimedialne oraz wykonuje wydruki cyfrowe.

Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować z drukarzami,
introligatorami, grafikami i innymi specjalistami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz jakość druku.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz, introligator, technik
procesów drukarskich, technik procesów introligatorskich.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność
obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej
jednego z nich..

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przemyśle poligraficznym, drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach
reklamowych, agencjach public relations, firmach projektujących i programujących strony
internetowe, opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.