Kursy – MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających2020-06-15T08:47:57+00:00

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy (M)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji jednostkach organizacyjnych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Operator obrabiarek skrawających [722307] –  683 godziny

Cykl kształcenia: 10 m-cy.

Forma: zaoczna.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.

Praca polega głównie na współpracy z innymi ludźmi w zespole. Będziesz się komunikować ze współpracownikami i przełożonym. Twoja praca będzie zróżnicowana. Powinieneś być sprawny manualnie.

  • Przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki
  • Wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
  • Przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki
  • Wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.