Kursy – RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.2019-03-18T10:36:37+00:00

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Rolniczo-leśny z ochroną Środowiska (R)

Kurs bezpłatny

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rolnik [314207] – godzin