Kursy – ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.2020-06-15T08:44:02+00:00

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Rolniczo-leśny z ochroną Środowiska (R)

Kurs bezpłatny

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rolnik [314207] – godzin