Kursy – AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.2019-03-18T09:57:55+00:00

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: