Kursy – AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych2019-03-18T12:29:38+00:00

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rachunkowości [431103]