Erasmus+2019-12-11T12:06:46+00:00

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku uzyskało dofinansowanie unijne na realizację nowego Projektu Partnerskiego Erasmus +.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Akcja 2, Partnerstwa strategiczne, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

 • (O)TWORZYĆ ŚWIAT
 • SĄSIEDZI
 • AKADEMIA ROZWOJU
  KOMPETENCJI ZAWODOWYCH SŁUCHACZY
  CKU IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
  W BIAŁYMSTOKU
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok
 • CENTRUM
  KOMPETENCJI BOF
 • ZIELONE ŚWIATŁO
 • Erasmus+
   
 • Aktywni,
  zaangażowani,
  wyedukowani
 • Akademia Rozwoju
  Nauczycieli Kształcenia
  Zawodowego
 • Mogę więcej - kursy
  doskonalące dla
  nauczycieli