Projekty – Aktywni, zaangażowani, wyedukowani2019-04-02T11:20:37+00:00

Aktywni, zaangażowani, wyedukowani

 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok
 • CENTRUM
  KOMPETENCJI BOF
 • ZIELONE ŚWIATŁO
 • Erasmus+
   
 • Aktywni,
  zaangażowani,
  wyedukowani
 • Akademia Rozwoju
  Nauczycieli Kształcenia
  Zawodowego
 • Akademia Rozwoju
  Umiejętności
  Językowych i
  Komputerowych
 • Mogę więcej - kursy
  doskonalące dla
  nauczycieli