ART FOR CHANGE2022-06-07T11:02:16+00:00

Od 1 maja 2021 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku realizuje projekt KA204 Edukacja Dorosłych ERasmus+ pt. “ART FOR CHANGE” o numerze 2020-1-PL01-KA227-ADU-095881.

Partnerami projektu są instytucje z Polski, Czech, Słowenii oraz Hiszpanii. Wszystkie instytucje mają ogromne doświadczenie w edukacji dorosłych, naszym celem jest wypracowanie wspólnych, kreatywnych rozwiązań, które wpłyną  na jakość edukacji dorosłych.

W ramach projektu  realizować będziemy  zajęcia dodatkowe, których celem będzie  rozwijanie  kompetencji kluczowych oraz kreatywności osób dorosłych. Podejmować będą one tematykę kultury, sztuki, edukacji czytelniczej, historii, tolerancji, świadomości obywatelskiej i ekologii.  Skierowane są do słuchaczy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia  Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. 

Planowane są spotkania międzynarodowe kadry oraz międzynarodowe szkolenia słuchaczy (w Czechach i Hiszpanii).

Wszystkich słuchaczy zapraszamy serdecznie do udziału i zaangażowania w realizację projektu. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: m.tarasiuk@ckubialystok.pl

Słuchacze Centrum w ramach projektu ART FOR CHANGE o numerze 2020-1-PL01-KA227-ADU-095881 uczestniczą w warsztatach poświęconych sztuce, rozwijaniu kreatywności i umiejętności kluczowych.

Warsztaty storytellingu i kreatywnego pisania ze słuchaczami Centrum.

 

Warsztaty decoupage – ozdoby świąteczne – listopad – grudzień 2021. 

Wyjście do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku było doskonałą okazją do poznania historii wielu polskich rodzin. Ciekawym aspektem wizyty w muzeum była dyskusja na temat roli sztuki w życiu człowieka pomimo niesprzyjających okoliczności. 

Warsztaty decoupage. Zdobienie jaj wielkanocnych techniką naklejania serwetek – marzec/kwiecień 2021.

 

Z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy spotkać się twarzą twarz przez pierwszy rok realizacji projektu. W związku z utrudnieniami związanymi z podróżowaniem zespół koordynatorów spotyka się online.