Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Praktyki2023-09-13T12:14:43+00:00

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku

Praktyki

 

Florysta

Praktyki odbywają się w II semestrze 4 tygodnie (140 godzin).

Dokumenty do pobrania:

 

Technik administracji

Praktyki zawodowe 8 tygodni (280 godzin): po 4 tygodnie (140 godzin) w II i III semestrze.

Dokumenty do pobrania: