Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Praktyki2022-10-06T11:31:09+00:00

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku

Praktyki

Florysta

Praktyki odbywają się w II semestrze 4 tygodnie (140 godzin).

Program praktyk

Technik administracji

Praktyki zawodowe 8 tygodni (280 godzin): po 4 tygodnie (140 godzin) w II i III semestrze.

Program praktyk