Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Kierunki Nauczania2019-10-04T09:00:08+00:00
 • Technik
  Tyfloinformatyk
 • Technik
  Archiwista
 • Technik
  Administracji
 • Technik Bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Opiekunka
  Środowiskowa
 • Technik
  Florysta
 • Opiekun osoby
  starszej
 • Opiekun w domu
  pomocy społecznej
 • Asystent osoby
  niepełnosprawnej
 • Opiekunka
  dziecięca