Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Kierunki Nauczania2020-06-18T05:22:35+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

Kierunki Nauczania

 • Opiekun osoby
  starszej
 • Opiekunka
  dziecięca
 • Asystent osoby
  niepełnosprawnej
 • Technik
  Tyfloinformatyk
 • Technik
  Archiwista
 • Technik
  Administracji
 • Technik Bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Technik
  Florysta