Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku – Rekrutacja2024-03-23T08:29:03+00:00

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA

DO SZKOŁY POLICEALNEJ NR 5  W BIAŁYMSTOKU NA KIERUNKI

  1. opiekunka dziecięca
  2. opiekun osoby starszej
  3. asystent osoby niepełnosprawnej
  4. technik tyfloinformatyk
  5. technik archiwista
  6. technik administracji
  7. technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
  8. florysta – 1 rok

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1. wypełniony wniosek
a) WNIOSEK (format pdf)
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badania wydaje sekretariat podczas zapisu do szkoły)
3. oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
4. komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać skany na adres e-mail sekretariat@bce.edu.pl – oryginały dostarczyć do sekretariatu w późniejszym czasie.

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję
o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji.

Download (PDF, Unknown)

 

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

 

Zapisz się online