Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Rekrutacja2020-09-05T11:52:07+00:00

Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO SZKOŁY POLICEALNEJ NR 5 DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU NA KIERUNKI

  1. opiekunka dziecięca
  2. opiekun osoby starszej
  3. asystent osoby niepełnosprawnej
  4. technik tyfloinformatyk
  5. technik archiwista
  6. technik administracji
  7. technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
  8. florysta – 1 rok

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1. wypełniony wniosek
a) WNIOSEK (format doc)
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badania wydaje sekretariat podczas zapisu do szkoły)
3. oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
4. komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać skany na adres e-mail sekretariat@ckubialystok.pl – oryginały dostarczyć do sekretariatu w późniejszym czasie.

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję
o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek      –  nieczynne
wtorek                –    7:30-15:00
środa                  –    7:30-16:30
czwartek            –     7:30-16:30
piątek                 –     7:30-16:30
sobota                –    8:00-15:00

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

 

Zapisz się online