Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Egzamin Zawodowy2023-09-07T11:03:24+00:00

Egzamin Zawodowy

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Słuchacz, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Słuchacz składa deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

 

FORMUŁA 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

KOMUNIKAT CKE W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W 2024 r.

Informacja dotycząca organizowania i przeprowadzania egzaminów w r. szk. 2023/2024

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji styczeń-luty 2024 r.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji styczeń-luty 2024 r.

 

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY

W roku 2024 są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i czerwiec-lipiec

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2024 obecne na egzaminie, a którym nie uda się zaliczyć egzaminów, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2024)

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2024, które z różnych przyczyn nie zgłoszą się na egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2025 r.

 

  Sesja 1. Styczeń-luty 2024 r.
Sesja 2. Czerwiec-lipiec 2024 r.
Termin składania deklaracji do 15 września 2023 r. do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń-luty 2024 r.

do 4 kwietnia 2024 r.

 

Druki do pobrania:

Deklaracja – Formuła 2019 – załącznik 3a

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu CKU.

 

Czytaj więcej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.