Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Egzamin Zawodowy2020-05-27T09:01:16+00:00

                               Część Pisemna – 23 czerwca 2020

L.p.

Kwalifikacja

Godzina

Numer sali

 

AU.36 – szk. policealna

12:00

12

 

AU.65 – szk. policealna

14:00

17

                                              

                                               Część Praktyczna

L.p.

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Numer sali

 

AU.36

Szk. policealna

2020-06-27

9:00

34

 

AU.65

Szk. policealna

2020-06-28

9:00

33

Imienny wykaz zdających znajduje na platformie Moodle w dziale „Ogłoszenia”

 

Szkoła Policealna nr 5

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Harmonogram sesji egzaminacyjnej  – semestr III – technik rachunkowości

Przedmiot

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Data

Godzina

Data

Godzina

Rachunkowość finansowa

 

 

19.12.2019

18:00

Wynagrodzenia

 

 

17.12.2019

16:30

Podatki

18.12.2019

16:30

 

 

Biuro rachunkowe

19.12.2019

16:30

 

 

Biuro wynagrodzeń

 

 

20.12.2019

16:30

Biuro podatków

 

 

18.12.2019

18:00

Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku

Egzamin Zawodowy

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu [doc] Deklaracja przystąpienia do egzaminu [pdf]

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji styczeń-luty 2020 r.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji styczeń-luty 2020 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 [pdf]

Ważne terminy

W roku 2020 są tylko dwie sesje egzaminacyjne – styczeń-luty i czerwiec-lipiec

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2020 obecne na egzaminie, a którym nie uda się zaliczyć egzaminów,
w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020)

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2019, które z różnych przyczyn nie zgłoszą się na egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r,

Sesja styczeń – luty 2020

Termin składania deklaracji: do 09 września 2020 roku

Część pisemna egzaminu: 10 stycznia 2020 roku

Część praktyczna egzaminu: od 09 stycznia do 16 lutego 2020 roku (wg. harmonogramu)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019: 22 marzec 2020 roku.

Sesja czerwiec – lipiec 2020

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2020 roku lub
do 27 marca 2020 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego
przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu
w sesji styczeń-luty 2020*
* Uwaga: dotyczy tylko osób, które zgłosiły się na egzamin.

Część pisemna egzaminu: 23 czerwca 2020 roku

Część praktyczna egzaminu: od 22 czerwca do 9 lipca 2020 roku (wg. harmonogramu)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020: 30 sierpnia 2020 roku.

Czytaj więcej na stronie  Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łomży