Kierunki – Technik Archiwista2020-07-01T13:34:36+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

Kierunek – Technik Archiwista

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych 
  
                  
  Cykl kształcenia
2 lata – zaocznie

 

 U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • w zakresie kwalifikacji EKA.02.
  Organizacja i prowadzenie archiwum: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, ewidencjonowania dokumentacji aktowej, brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego.
 • w zakresie kwalifikacji EKA.03.
  Opracowywanie materiałów archiwalnych: opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej, opracowywania dokumentacji audiowizualnej, gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

 

W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

 

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ W

 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach kościelnych,
 • bibliotekach,
 • muzeach,
 • archiwach zakładowych i państwowych,
 • szpitalach ,
 • wszędzie tam, gdzie przetrzymywane są różnorodne zbiory dokumentów.

ZAPRASZAMY

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl