Kierunki – Asystent osoby niepełnosprawnej2020-06-18T05:07:33+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

SPO.01.

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Cykl kształcenia 1 rok zaocznie

 

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • planowania, wraz z osoba niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej,
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ

 • w domu pomocy społecznej,
 • w warsztatach terapii zajęciowej,
 • w ośrodku pomocy społecznej,
 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • w hospicjum,
 • w oddziale szpitalnym,
 • w ośrodku adaptacyjnym,
 • fundacji i stowarzyszeniu działającym na rzecz osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY

 1. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  (85) 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl