III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Rekrutacja2020-02-10T13:19:45+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W BIAŁYMSTOKU
3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum
Proponowane rozszerzenia:
– historia, język obcy
– biologia, chemia
– geografia, matematyka
– biologia, geografia

Zapraszamy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej na III semestr III Liceum Ogólnokształcącego.

DOKUMENTY:

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1). wypełniony wniosek:
a)  WNIOSEK (format PDF)
2). oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
3). 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

Komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce.

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję
o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
poniedziałek 7:30-15:00

wtorek – piątek 07:30-17:30

sobota 7:30-15:00

 

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

Zapisz się online