III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Rekrutacja2023-03-21T13:59:38+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

 

Rekrutujemy do liceum 4-letniego na podbudowie szkoły podstawowej (oraz gimnazjum).

Proponowane rozszerzenia:
– historia, język obcy,
– biologia, chemia,
– geografia, matematyka,
– biologia, geografia.

Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia na III semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – szczegóły w sekretariacie.

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1) wypełniony wniosek:

WNIOSEK OSOBY PEŁNOLETNIEJ (format pdf)

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (format pdf)

2) oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły.

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać skany na adres e-mail sekretariat@ckubialystok.pl (oryginały należy wówczas dostarczyć do sekretariatu w późniejszym czasie).

 

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

 

Download (PDF, Unknown)

 

tel. 85 651 58 55

ZAPRASZAMY!

 

Zapisz się online