III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Rekrutacja2021-09-06T13:12:43+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Rekrutacja

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

4-letnie na podbudowie szkoły podstawowej (oraz gimnazjum).
Proponowane rozszerzenia:
– historia, język obcy,
– biologia, chemia,
– geografia, matematyka,
– biologia, geografia.

Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia na III semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – szczegóły w sekretariacie.

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1) wypełniony wniosek:
       WNIOSEK (format pdf)
2) oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać skany na adres e-mail sekretariat@ckubialystok.pl – oryginały dostarczyć do sekretariatu w późniejszym czasie.

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

 

 tel. (85) 651-58-55

ZAPRASZAMY!

 

Zapisz się online