III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Egzamin Maturalny2020-02-10T13:20:19+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Egzamin Maturalny

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

  1. Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego (kliknij tutaj)
  2. Komunikat o dostosowaniach (kliknij tutaj)
  3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych (kliknij tutaj)
  4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (kliknij tutaj)

Zdający,  który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r., składa  pisemną  deklarację przystąpienia do tego egzaminu  dyrektorowi macierzystej szkoły do 30 września 2019 r.

Deklaracja (kliknij tutaj)

 

UWAGA! W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2020r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2021r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.