III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Egzamin Maturalny2022-09-21T10:24:34+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Egzamin Maturalny

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

  1. Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego (kliknij tutaj)
  2. Komunikat o dostosowaniach (kliknij tutaj)
  3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych (kliknij tutaj)
  4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 (kliknij tutaj)

Zdający,  który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa  pisemną  deklarację przystąpienia do tego egzaminu do dyrektora macierzystej szkoły do 30 września 2022 r.

Deklaracja (kliknij tutaj)

Ulotka e-DEKLARACJA