III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku – Egzamin Maturalny2021-09-06T13:26:39+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku

Egzamin Maturalny

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

  1. Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego (kliknij tutaj)
  2. Komunikat o dostosowaniach (kliknij tutaj)
  3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych (kliknij tutaj)
  4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 (kliknij tutaj)

Zdający,  który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r., składa  pisemną  deklarację przystąpienia do tego egzaminu  dyrektorowi macierzystej szkoły do 30 września 2021 r.

Deklaracja (kliknij tutaj)