Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – Rekrutacja2020-02-10T13:11:29+00:00

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1. Wypełniony wniosek:
a) WNIOSEK (format PDF)
2. Oryginały świadectw
3. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

Komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek 7:30-15:00

wtorek – piątek 07:30-17:30

sobota 7:30-15:00

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

Zapisz się online