Konkurs „Wokół twórczości Henryka Sienkiewicza”

2022-11-05T13:33:49+00:005 listopada, 2022|

Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do udziału w konkursie „Wokół twórczości Henryka Sienkiewicza”.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, zwanego dalej CKU.
 2. Za przygotowanie testów online i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych słuchaczy kształcących się w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja twórczości patrona CKU,
 • doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym czytania ze zrozumieniem.
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych słuchaczy,
 • kształtowanie postaw i wartości społecznych,
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • przystąpienie do testu konkursowego wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza w terminie 12 listopada 2022 roku w godz. 11.25-11.40 w siedzibie CKU.
 1. Każdy uczestnik, który zgłosił chęć udziału w Konkursie, otrzyma link do ankiety konkursowej. Do testu można przystąpić tylko raz.
 2. Linki z dostępem do testów oraz informacje organizacyjne będą zamieszczone na stronie internetowej CKU.
 3. Test online składać się będzie z zadań zamkniętych wyposażonych w ilustracje, fragmenty filmów, utwory literackie oraz mapy.
 4. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 15 minut
 5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w najkrótszym czasie zdobędzie największą liczbę punktów.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13 listopada 2022 roku.
 7. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z dostępem do testu online. Wobec powyższego nie będą rozpatrywane odwołania w tym zakresie.
 8. Zwycięzca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora CKU.

 

 

Materiały do wykorzystania:

 

Literatura

Twórczość Henryka Sienkiewicza– wybrane dzieła:

Bez dogmatu

Krzyżacy

Listy z Afryki

Listy z podróży do Ameryki

Na polu chwały

Quo vadis

Rodzina Połanieckich

Ogniem i mieczem

Potop

Pan Wołodyjowski

Wiry

W pustyni i w puszczy

Wybór nowel i opowiadań

 

O Henryku Sienkiewiczu – wybrane dzieła:

Czapliński Władysław, Glosa do Trylogii

Czerwińska-Rydel Anna, Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu

Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy

Krzyżanowski Julian, Małe portrety literackie. Henryk Sienkiewicz

Sienkiewicz Bartłomiej, Sienkiewicz z nami

Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora trylogii

Szczublewski Józef, Sienkiewicz. Żywot pisarza

Sztachelska Jolanta, Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach

Sztachelska Jolanta, Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim

 

Netografia

Przydatne linki:

Więcej o Henryku Sienkiewiczu – https://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz

Strona poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – http://www.henryk-sienkiewicz.pl/

Oficjalna strona Nagrody Nobla – uzasadnienie przyznania Nagrody Henrykowi Sienkiewiczowi – https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1905/sienkiewicz/biographical/

Genealogia Henryka Sienkiewicza – https://genealogia.okiem.pl/sienkiewicz_henryk.htm

Drzewo genealogiczne rodziny Cieciszowskich – pochodzenie Sienkiewicza – http://web.archive.org/web/20070929143416/http://czaplinski.pl/rodzina/drzewo/cieciszowski.pdf

 

Miejsca pamięci:

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – https://mnki.pl/sienkiewicz/

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – https://muzeumhs.pl/

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu  – http://www.bracz.edu.pl/muzea/muzeum-literackie-henryka-sienkiewicza/

 

Filmy:

Zestawienie filmów o Sienkiewiczu i ekranizacji jego utworów – http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11956

Henryk Sienkiewicz życie i twórczość – https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04&t=68s

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – https://www.youtube.com/watch?v=JxoIBgidRlo

Wspomnienia z Oblęgorka: