Projekty2018-11-19T12:03:55+00:00

W ramach współpracy z zagranicą udało się nam zrealizować kilka międzynarodowych projektów partnerskich, niektóre z nich są w chwili obecnej w trakcie realizacji. Wartość dofinansowania otrzymana z Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Uczenie się przez całe życie to 186 257,90 Euro.

Kraje partnerskie, z którymi CKU współpracuje w ramach realizowanych projektów to:
Dania, Finlandia,Grecja, Hiszpania, Islandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy

 • Mogę więcej - kursy
  doskonalące dla
  nauczycieli
 • (O)TWORZYĆ ŚWIAT
 • SĄSIEDZI
 • AKADEMIA ROZWOJU
  KOMPETENCJI ZAWODOWYCH SŁUCHACZY
  CKU IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
  W BIAŁYMSTOKU
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok
 • CENTRUM
  KOMPETENCJI BOF
 • ZIELONE ŚWIATŁO
 • Erasmus+
   
 • Aktywni,
  zaangażowani,
  wyedukowani
 • Akademia Rozwoju
  Nauczycieli Kształcenia
  Zawodowego
 • UNICEF