Białostocki Klub Seniora2024-03-04T13:57:20+00:00

 

Aktualna oferta działań dostępna jest na stronie:

www.rodzina.bialystok.pl

 

Zapraszamy również do udziału w zajęciach chóru Białostockiej Akademii Rodziny – spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.30 w auli Białostockiego Centrum Edukacji, ul. Ciepła 32.

 

Białostocki Klub Seniora został powołany 1 września 2022 r. decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku. Był on efektem badań dot. białostockich seniorów. Od początku swej działalności służy realizacji priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku dot. polityki senioralnej.

Celem działania Białostockiego Klubu Seniora jest wszechstronne wspieranie osób 60 plus w funkcjonowaniu we współczesnym świecie, w szczególności poprzez:

  • wspomaganie białostockich seniorów w ich rozwoju (w tym w doskonaleniu kompetencji cyfrowych) i funkcjach społecznych (w tym wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych);
  • prowadzenie działań edukacyjnych dedykowanych osobom dorosłym, w tym w szczególności 60 plus, m.in. poprzez specjalne kampanie i programy edukacyjne dla seniorów;
  • aktywizację seniorów z różnych środowisk oraz motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym;
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym, w którym seniorzy żyją na co dzień;
  • konsolidację środowisk seniorów oraz ich integracja międzypokoleniowa;
  • wspomaganie systemu profilaktyki i opieki nad seniorami.

Białostocki Klub Seniora realizuje zadania na rzecz białostockich seniorów, podejmując bardzo różnorodne działania. Pomaga im m.in. poprzez organizowanie dla nich: kursów, wykładów, warsztatów i porad prawnych. Służą one wsparciu osób starszych, ich integracji oraz wzmacnianiu i poszerzeniu ich kompetencji. Tematyka tych przedsięwzięć jest bardzo szeroka. Dotyczą one m.in. doskonalenia kompetencji obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych, zdrowego stylu życia oraz zajęć florystycznych, decoupage itp. Seniorzy mogą także korzystać z biblioteki Białostockiego Centrum Edukacji. Działania Białostockiego Klubu Seniora są adresowane do osób 60 plus z miasta Białegostoku i mają charakter systemowy. Służą białostockim seniorom, odpowiadając na dobrze rozpoznane potrzeby.

 

Białostocki Klub Seniora

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Białostockiego Centrum Edukacji

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel. 781 655 650

senior@bce.edu.pl