Dołączyliśmy do XXIII edycji akcji Góra Grosza

2022-11-04T10:30:12+00:003 listopada, 2022|

Społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku włączyła się w zbieranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci i rodzin w ramach XXIII edycji Góry Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 

 

 

Cele Góry Grosza

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:

  • pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
  • pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  • usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej,
  • programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
  • programy dla dzieci i osób z ich otoczenia,
  • lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

 

Termin akcji

1.11.2022 – 28.02.2023

 

Jak włączyć się do akcji?

W ramach Góry Grosza zbierane są monety (od 1 gr do 5 zł), które można wrzucać do puszek oznaczonych logiem Góry Grosza znajdujących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku w trzech miejscach:

  • na parterze przy tablicy informacyjnej z planami zajęć,
  • w sekretariacie (parter, pokój nr 10),
  • w bibliotece (I piętro, sala nr 13).

Na koniec akcji wszystkie zebrane środki zostaną zebrane, policzone i przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

Do zbiórki można się również włączyć, korzystając z e-SKARBONKI. Aby wpłacić pieniądze online, należy zeskanować kod QR znajdujący się na dowolnym plakacie Góry Grosza lub wejść na stronę akcji. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać nazwę oraz adres naszej placówki (Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok). Bez podania danych pieniądze nie zostaną doliczone do wpłat naszej społeczności.

 

Efekty wcześniejszych edycji akcji Góra Grosza

W ramach poprzednich edycji zebrano ponad 45 500 000 zł.

Zebrana kwota posłużyła m.in. do zrealizowania programów stypendialnych dla ponad 100 dzieci, zakupu voucherów do sklepu odzieżowego dla ponad 1500 dzieci, organizacji całodobowej specjalistycznej opieki dla ponad 100 dzieci w domach dziecka oraz organizacji wsparcia psychologicznego dla ponad 1000 dzieci.

 

Więcej informacji o akcji Góra Grosza można przeczytać na stronie internetowej organizatora.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączą się w akcję Góra Grosza. Pamiętajcie, liczy się każdy grosz.

 

Koordynatorzy akcji w Centrum: Magdalena Bienasz, Bożena Opiatowska