OTK Z MECHANIAKIEM

2021-10-26T07:21:21+00:0026 października, 2021|

OTK Z MECHANIAKIEM

czyli, wyprawa na 3 K: kariera, kompetencje, kreatywność

 

Doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego we współpracy z pracownikami Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku zrealizowali następujące działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 :

„Kompetencje branżowe w praktyce – kariera szyta na miarę potrzeb”

Klasy I – III Branżowej Szkoły I stopnia odbyły wirtualny spacer po Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku. Uczniowie zapoznali się z ofertą LCDZ, działalnością placówki, możliwościami indywidualnej i grupowej diagnozy kompetencji.  Młodzież skorzystała z prezentacji, pt. „Kompetencje branżowe w praktyce – kariera szyta na miarę potrzeb”, przygotowanej przez doradców zawodowych Annę Rolak i Beatę Sańczyk.  Podczas spotkań uczniowie definiowali pojęcie kompetencji, rozważali jakie kompetencje poszukiwane są na współczesnym rynku pracy. Poruszono również zagadnienie kompetencji przyszłości.  Młodzież miała okazję przeanalizować możliwe ścieżki kariery po ukończeniu szkoły branżowej.

“Zakręcone biografie zawodowe – wpływ kompetencji i kreatywności na kształtowanie kariery zawodowej”

W dniu 18.10.2021 w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku odbyły się warsztaty ph. “Zakręcone biografie zawodowe – wpływ kompetencji i kreatywności na kształtowanie kariery zawodowej” prowadzone przez doradcę – Annę Rolak.

W zajęciach uczestniczyła klasa II Ts3 z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku. Młodzież miała okazję przeanalizować na przykładach znanych osób, jak kompetencje i kreatywność wpływają na przebieg kariery zawodowej oraz zastanowić się, jak wykorzystać własny potencjał osobowościowy i zawodowy do kreowania swojej drogi zawodowej.  

Uczniowie przeanalizowani również, jakie uprawnienia zdaniem pracodawców są niezbędne na stanowiskach w zawodach  z obszaru mechanicznego. Zauważyli, że obok uprawnień np. uprawnienia elektryczne do 1 kV, pracodawcy wymienili również kursy i szkolenia np. kursy spawania, kurs operatora CNC. Podczas pracy grupowej uczniowie zastanowili się także, jakie kompetencje społeczne powinni kształtować, aby poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

                Podsumowaniem zajęć było zwiedzenie przez uczniów Centrum Kompetencji BOF oraz zapoznanie się z ofertą doradztwa kompetencji kierowaną do młodzieży szkół zawodowych, a także ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKU w Białymstoku.

„Rozwijamy kompetencje przyszłości i lecimy w świat”

 Natomiast w dniu 20.10.2021 doradcy Agnieszka Budnik i Beata Sańczyk przeprowadziły warsztaty ph. „Rozwijamy kompetencje przyszłości i lecimy w świat” . W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w symulacji działania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W grupach zajmują się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Muszą sami zadbać o środki produkcji – biorą kredyt, wypożyczają sprzęt do przydatny do produkcji, kupują surowiec, modyfikują produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbają o sprzedaż, płacą podatki, a w końcu sporządzają rachunek zysków i strat. Uczestnicząc w grze, uczniowie mają okazję sprawdzić się w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań, podział zadań, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról, w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowania działań.

Podczas gry symulacyjnej uczniowie mają okazję rozwijać i ocenić poziom następujących kompetencji:

  • zarządzanie czasem,
  • praca pod presją czasu;
  • organizacja pracy;
  • komunikatywność;
  • kreatywność;
  • umiejętność współdziałania w grupie;
  • otwartość na zmiany.

 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia będą pomocne w kreowaniu dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych młodzieży.