„Kompetencje branżowe w praktyce”

2021-02-03T09:45:05+00:003 lutego, 2021|

„Kompetencje branżowe w praktyce”

W dniach 12 i 13 października 2020 r. doradcy zawodowi/konsultanci kompetencji Beata Pogorzelska i Anna Rolak z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego/Centrum Kompetencji BOF w CKU w Białymstoku przeprowadziły warsztaty z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku           nt. „Kompetencje branżowe w praktyce”. Uczniowie klas III z Branżowej Szkoły I Stopnia zapoznali się z tematyką kompetencji branżowych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz wzięli udział w ćwiczeniach kształtujących kompetencje w branży mechanicznej.

Doradcy wyjaśnili młodzieży pojęcie kompetencji w kontekście połączenia wiedzy, umiejętności oraz postaw, jakie człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, aby osiągnąć sukces osobisty i zawodowy. Podkreślili, iż świadomość posiadanych kompetencji, a także informacje w jakim zakresie należy się jeszcze doskonalić, są dla uczniów wsparciem w ich rozwoju edukacyjnym, zawodowym i osobistym. Uczniowie otrzymali informacje na temat możliwości diagnozy swoich kompetencji w branży mechanicznej, ale także kompetencji kluczowych niezbędnych w każdym środowisku pracy. Doradcy zaproponowali uczniom diagnozę kompetencji w formie indywidualnej bądź grupowej wyjaśniając poszczególne etapy jej przeprowadzenia. Podkreślili, iż świadomość posiadanych kompetencji, rozumianych, jako połączenie umiejętności praktycznych, wiedzy i cech społecznych, wpływa na to, w jaki sposób przyszły pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania.

Rozważając kwestie dotyczące dalszej drogi zawodowej, młodzież zadawała mnóstwo pytań dotyczących m.in.  zarobków, lat nauki, godzin pracy, możliwości dalszego rozwoju. Z rozmowy z młodzieżą wynika, iż wiedzę o zawodach czerpią często od siebie nawzajem przy czym zauważyli, że powstaje dużo stereotypów dotyczących poszczególnych zawodów np.  podział na zawody męskie i żeńskie czy przeświadczenie o ograniczonych możliwościach rozwoju w wielu branżach. Czasami myśląc wyłącznie o zarobkach w wybranym zawodzie, bagatelizują fakt, że pasja do robienia czegoś, co przynosi nam radość i spełnienie, jest najlepszym czynnikiem osiągania sukcesu zawodowego.

Doradcy motywowali młodzież do dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych i społecznych. Podkreślili, że ciągłe podnoszenie kompetencji pracownika powinno być kluczowym elementem rozwoju zawodowego.

Na zakończenie doradcy zwrócili uwagę na motywację uczniów do samorozwoju i ciągłego doskonalenie swoich umiejętności, zacytowali słowa : „Ludzie sukcesu ciągle uczą się i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że wszystko już wiedzą”(Harv Eker).

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy