Kursy Rekrutacja2021-07-23T09:39:49+00:00

REKRUTACJA NA KURSY

trwa do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

 

Aktualna oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje
się pod adresem: http://ckubialystok.pl/kursy-nieodplatne-2/

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

  • wniosek rekrutacyjny
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (przynajmniej kat.B) -> dotyczy kursów: ROL.04, ROL.05, ROL.10
  • kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania 20 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursów zawodowych, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do naszej siedziby znajdującej się na ul. Ciepłej 32, formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią świadectwa ostatnio ukończonej szkoły.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby niepełnoletnie

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji ROL.04., ROL.05., ROL.10.) – wersja PDF

Wniosek o zwolnienie z zajęć efektów KKZ

Zwolnienie z praktyk