Kursy Nieodpłatne2020-12-29T13:03:26+00:00

WYKAZ BEZPŁATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2020/2021

Wykaz kwalifikacji

 

Oznaczenie kwalifikacji

 

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

w którym wyodrębniono daną kwalifikację

 

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

343101

Fotograf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/fotograf.pdf

 

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

343105

Technik fotografii

i multimediów

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-fotografii-i-multimediow.pdf

 

AUD.05.

Realizacja projektów graficznych

 i multimedialnych

343105

Technik fotografii

i multimediów

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-fotografii-i-multimediow.pdf

 

BUD.02.

Wykonywanie robót ciesielskich

711501

Cieśla

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/ciesla.pdf

 

BUD.10.

Wykonywanie robót związanych

z montażem stolarki budowlanej

712906

Monter stolarki budowlanej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/monter-stolarki-budowlanej.pdf

 

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej

331403

Technik ekonomista

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

 

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

331403

Technik ekonomista

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

 

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

431103

Technik rachunkowości

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-rachunkowosci.pdf

 

EKA.07.

Prowadzenie rachunkowości

431103

Technik rachunkowości

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-rachunkowosci.pdf

 

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/sprzedawca.pdf

 

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

522305

Technik handlowiec

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-handlowiec.pdf

 

HAN.02.

Prowadzenie działań handlowych

522305

Technik handlowiec

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-handlowiec.pdf

 

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

722307

Operator obrabiarek skrawających

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/operator-obrabiarek-skrawajacych.pdf

 

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń

722204

Ślusarz

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/slusarz.pdf

 

OGR.01.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

343203

Florysta

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/florysta.pdf

 

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie

 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

314202

Technik architektury krajobrazu

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-architektury-krajobrazu.pdf

 

OGR.04.

Organizacja prac związanych

z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

314202

Technik architektury krajobrazu

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-architektury-krajobrazu.pdf

 

PGF.04.

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

311943

Technik grafiki

i poligrafii cyfrowej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-grafiki-i-poligrafii-cyfrowej.pdf

 

PGF.05.

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

311943

Technik grafiki

 i poligrafii cyfrowej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-grafiki-i-poligrafii-cyfrowej.pdf

 

PGF.01.

Realizacja procesów drukowania

z użyciem fleksograficznych form drukowych

311935

Technik procesów drukowania

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-procesow-drukowania-na-podbudowie-kwalifikacji-pgf.01..pdf

 

PGF.02.

Realizacja procesów drukowania

z offsetowych form drukowych

311935

Technik procesów drukowania

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-procesow-drukowania-na-podbudowie-kwalifikacji-pgf.01..pdf

 

PGF.06.

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

311935

Technik procesów drukowania

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-procesow-drukowania-na-podbudowie-kwalifikacji-pgf.01..pdf

 

PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

333907

Technik reklamy

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-reklamy.pdf

 

PGF.08.

Zarządzanie kampanią reklamową

333907

Technik reklamy

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-reklamy.pdf

 

SPO.04.

Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka

325905

Opiekunka dziecięca

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/opiekunka-dziecieca.pdf

 

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

613003

Rolnik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/rolnik.pdf

 

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

331402

Technik agrobiznesu

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-agrobiznesu.pdf

 

ROL.05.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

331402

Technik agrobiznesu

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-agrobiznesu.pdf

 

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

314207

Technik rolnik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-rolnik.pdf

 

ROL.10.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

314207

Technik rolnik

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-rolnik.pdf

 

SPL.01.

Obsługa magazynów

432106

Magazynier-logistyk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/magazynier-logistyk.pdf

 

SPL.01.

Obsługa magazynów

333107

Technik logistyk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-logistyk.pdf

 

SPL.04.

Organizacja transportu

333107

Technik logistyk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-logistyk.pdf

 

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

333108

Technik spedytor

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-spedytor.pdf

 

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

351203

Technik informatyk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-informatyk.pdf

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

351203

Technik informatyk

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-informatyk.pdf

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

351406

Technik programista

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-programista.pdf

 

INF.04.

Projektowanie, programowanie

i testowanie aplikacji

351406

Technik programista

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-programista.pdf

 

Kontakt:tel. 85 651 58 55
e-mail: kursy@ckubialystok.pl
osoby do kontaktu: Magdalena Chludzińska, Joanna Jastrzębska, Jan Prymak