Kursy Egzaminy2021-04-24T08:39:36+00:00
KOMUNIKAT CKE W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W 2021 R.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – CZERWIEC 2021 R.

 

W roku 2021 są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i czerwiec-lipiec

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2021 obecne na egzaminie, a którym nie uda się zaliczyć egzaminów,
w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021)

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2021, które z różnych przyczyn nie zgłoszą się na egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2022 r.

  Sesja 1. Styczeń-luty 2021 r.
Sesja 2. Czerwiec-lipiec 2021 r.
Termin składania deklaracji do 15 września 2020 r. do 7 lutego 2021 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń-luty 2021 r.

do 8 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Druki do pobrania:

Deklaracja – Formuła 2017 – Załącznik 3b

Deklaracja – Formuła 2019 – Załącznik 3c

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu CKU, pokoju nr 5 lub przesłać pocztą.

 

Sesja 2. Czerwiec-lipiec 2021

Część pisemna egzaminu: 8-12 czerwca 2021 r.

Część praktyczna egzaminu: Model “d” 7 czerwca 2021 r., Model “w”, “wk” i “dk” od 11 czerwca 2021 do 21 czerwca 2021 r. (wg. harmonogramu)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2021: 31 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjne w Łomży