Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 13.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja treści

Zamówienia publiczne

dodano 28.10.2020

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Aktualizacja planu postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Plan postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>


<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualne zamówienia:

dodano 13.05.2021

zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu

dodano 10.05.2021

zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 15.04.2021

Przeprowadzenie szkoleń

dodano 19.04.2021

dodano 26.04.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 17.02.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli

dodano 02.03.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 28.12.2020

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF

dodano 07.01.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 23.12.2020

Przygotowanie i opracowanie Programu Rozwoju i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego BOF na lata 2020-2030 w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

dodano 07.01.2021

--------------------------------------------------------------------------

dodano 07.12.2020

Dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni metrologii

dodano 14.12.2020

dodano 22.12.2020

dodano 12.01.2021

-----------------------------------------------------

Dodano 08.12.2020

Dodano 09.12.2020

--------------------------------------------------------------------

dodano 01.12.2020

Dostawa sprzętu komputerowego

dodano 18.12.2020

----------------------------------------------------------------------

dodano 03.11.2020

Dostawa sprzętu komputerowego

dodano 06.11.2020

dodano 09.11.2020

dodano 10.11.2020

dodano 12.11.2020

dodano 13.11.2020

dodano 20.11.2020

--------------------------------------------------------------------------

dodano 08.10.2020


Remont 4 sal lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”

dodano 14.10.2020

dodano 20.10.2020
Opublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 13.05.2021
Podpisał: Krzysztof Litman
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 97811