Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Redakcja BIP

Wersja z dnia: 23.09.2009
Powód wprowadzenia zmian: zmiana