Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego wspiera rozwój pasji – XV edycja za nami!

2024-05-23T11:32:53+00:0023 maja, 2024|

Uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz wyróżnień w konkursie „Moja pasja początkiem drogi do kariery – kompetencje przyszłości” odbyło się 21 maja 2024 roku z udziałem Tomasza Frankowskiego, Europosła do Parlamentu Europejskiego, który po raz kolejny był patronem konkursu i fundatorem nagród dla laureatów.

„Moja pasja początkiem drogi do kariery” to wojewódzki konkurs, który już od 15 lat cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród uczniów w naszym mieście i regionie. A jest o co walczyć. Laureaci, czyli zdobywcy I, II i III miejsca, otrzymują 3 punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ponieważ konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/24 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku.

Konkurs obejmuje III etapy:

 • szkolny,
 • rejonowy, podczas którego prezentowane są filmy uczestników,
 • wojewódzki polegający na osobistej prezentacji swojej pasji.

Komisja konkursowa zwracała uwagę przede wszystkim na: oryginalność, kreatywność, innowacyjność oraz sposób prezentowania siebie i swoich pasji. Ważne były również: umiejętność radzenie sobie ze stresem, tworzenie i montowanie krótkich  filmów oraz planowanie i zarządzanie czasem.

Uroczystość  wręczenia dyplomów i nagród  XV edycji konkursu, która odbyła się w siedzibie Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32, otworzyła Maria Jolanta Ambrożej, Dyrektor BCE.

W tym roku swoimi prezentacjami zachwycili uczniowie następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. B. Lament w Białymstoku,
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa w Sidrze.

Komisja konkursowa  obradowała w składzie: przewodniczący – Jerzy Mantur – kierownik Białostockiego Centrum Edukacji,  członkowie – Urszula Leszczyńska-Piskorz – dyrektor Biura Poselskiego Tomasza Frankowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, dr Tadeusz Andrzej Mosiek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  Beata Sańczyk i Anna Klebus – doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Białostockiego Centrum Edukacji. Członkowie komisji, analizując wszystkie kryteria konkursowe, doceniając zaangażowanie i barwne osobowości uczestników oraz wkład w rozwój pasji, wyłonili laureatów XV edycji Wojewódzkiego Konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery – kompetencje przyszłości”:     

 • I miejsce – Julia Sokołowska, Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. B. Lament w Białymstoku
 • II miejsce – Miłosz Chadukiewicz – Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Białymstoku (ex aequo)
 • II miejsce – Blanka Trajgiel, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku (ex aequo)
 • III miejsce – Maciej Niemyjski – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku (ex aequo)
 • III miejsce – Julia Adela Olszewska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku (ex aequo)

Zdajemy sobie sprawę, że rozwój pasji to praca angażująca, kosztowna, wymagająca poświęcenia czasu i emocji. Organizując kolejne edycje konkursu „Moja pasja – początkiem drogi do kariery”, dajemy młodzieży szansę wyróżnienia się na forum województwa oraz zdobycia dodatkowych punktów w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Uroczyste rozdanie nagród, ufundowanych przez Europosła, z udziałem przedstawicieli Departamentu Edukacji w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dyrektorów białostockich szkół podstawowych jest też okazją do wymiany doświadczeń, zarówno wśród uczniów, jak też środowisk lokalnych.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, szkolnym opiekunom, rodzicom, podziwiamy za wkład pracy w rozwój pasji młodych ludzi oraz dziękujemy za możliwością podzielenia się nimi na forum wojewódzkim.

 

Organizatorzy konkursu – Beata Sańczyk i Anna Klebus,

doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Białostockiego Centrum Edukacji