Spotkanie z pracodawcami 2

2024-04-23T10:05:29+00:0023 kwietnia, 2024|

W sobotę 20 kwietnia 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku Białostockiego  Centrum Edukacji odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie z pracodawcami. Jego celem była prezentacja ofert zatrudnienia w czterech instytucjach funkcjonujących na białostockim rynku pracy dla osób zainteresowanych pracą, osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Spotkanie skierowane było do słuchaczy szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych funkcjonujących w CKU BCE.  Aulę Centrum wypełniło ok. 100 osób.

Zaproszenia na spotkanie przyjęły cztery bardzo interesujące instytucje.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku był reprezentowany przez Katarzynę Szałandę, doradcę klienta z funkcją doradcy zawodowego. Przedstawicielka PUP-u zaprezentowała szeroką ofertę wsparcia skierowaną do osób bezrobotnych. Zachęciła do rejestrowania  się w urzędzie i korzystania z różnych możliwości szkoleniowych, praktyk i staży, jak również ze spotkań z doradcą zawodowym.

 

Krajową Administrację Skarbową reprezentowały: Aleksandra Powajbo, specjalista wydziału personalnego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, oraz Anna Zdancewicz, główny specjalista wydziału personalnego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Prelegentki z wielkim zaangażowaniem przedstawiły strukturę swojej instytucji oraz jej misję. Omówiły wymagania stawiane potencjalnym pracownikom oraz etapy rekrutacji na stanowiska cywilne oraz jako funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

Areszt Śledczy w Białymstoku reprezentował ppor. Kamil Glanowski, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku, który z entuzjazmem przedstawił, czym jest służba więzienna i jakie zadania realizuje. Omówił szczegółowo wymagania dla osób, które chcą pełnić służbę więzienną oraz jak wygląda proces rekrutacji na poszczególne stanowiska.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku reprezentował ppor. Marek Aleksiejczuk, który bardzo szeroko omówił możliwości pełnienia służby wojskowej na różnych jej szczeblach, zarówno na oficerskich, jak i w służbie zasadniczej. Wskazał etapy rekrutacji oraz wymagania stawiane kandydatom do wojska.

Wszyscy goście podkreślali możliwości podjęcia pracy w ich instytucjach. Zwracali szczególną uwagę na wymagane kompetencje miękkie oraz wysoką moralność i etyczność, jakimi powinni  odznaczać się kandydaci do pracy. Warto podkreślić, że w tych instytucjach mogą podjąć pracę osoby z wykształceniem średnim. To wymaganie jest łatwe do spełnienia również przez naszych słuchaczy.

Słuchacze oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych podczas spotkania poszerzyli swoją wiedzę na temat oczekiwań i potrzeb instytucji funkcjonujących na lokalnym, białostockim, podlaskim rynku pracy. Kolejne spotkania przed nami.

 

Bożena Barbara Krasnodębska – doradca zawodowy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego