Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2024 r.

2024-05-14T06:19:46+00:0011 kwietnia, 2024|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Wykazy zdających na poszczególnych zmianach zostaną zamieszczone na platformie Moodle.

CZĘŚĆ PISEMNA

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po zakończeniu kursów

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

ROL.04.

04.06.2024

8.00

16

2.

ROL.04.

04.06.2024

10.00

16

3.

EKA.05.

05.06.2024

8.00

16

4.

EKA.07.

05.06.2024

10.00

16

5.

AUD.02.

05.06.2024

12.00

16

6.

AUD.05.

05.06.2024

14.00

16

7.

MEC.05.

OGR.03.

05.06.2024

16.00

16

8.

PGF.04.

06.06.2024

8.00

16

9.

INF.03.

06.06.2024

10.00

16

10.

INF.04.

06.06.2024

12.00

16

11.

SPL.05.

OGR.04.

06.06.2024

14.00

16

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po zakończeniu kursów

Zdający w kwalifikacji ROL.04. na egzamin praktyczny zgłaszają się z ubraniem roboczym.

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

SPL.05.

OGR.03.

03.06.2024

9.00

AULA

2.

OGR.04.

03.06.2024

13.00

AULA

4.

AUD.02.

07.06.2024

8.00

31

5.

AUD.02.

07.06.2024

12.30

31

6.

MEC.05.

08.06.2024

12.00

JAZON

7.

MEC.05.

08.06.2024

16.00

JAZON

8.

ROL.04.

08.06.2024

8.00

1W ZSR

9.

ROL.04.

08.06.2024

12.30

1W ZSR

10.

ROL.04.

08.06.2024

17.00

1W ZSR

11.

ROL.04.

09.06.2024

8.00

1W ZSR

12.

ROL.04.

09.06.2024

12.30

1W ZSR

13.

ROL.04.

09.06.2024

17.00

1W ZSR

14.

INF.03.

12.06.2024

8.00

16

15.

AUD.05.

12.06.2024

12.30

33

16.

PGF.04.

14.06.2024

8.00

31

17.

EKA.05.

14.06.2024

12.30

16

18.

INF.04.

14.06.2024

17.00

16

19.

EKA.07.

17.06.2024

12.30

16