Harmonogram egzaminów zawodowych w Szkole Policealnej nr 5 w Białymstoku w sesji lato 2024 r.

2024-04-04T12:51:25+00:004 kwietnia, 2024|

Szanowni słuchacze Szkoły Policealnej nr 5 w Białymstoku,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji lato 2024.

 

Część Pisemna

Lp.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

EKA.01.

04.06.2024

12.00

16

2.

OGR.01.

04.06.2024

14.00

16

3.

OGR.01.

04.06.2024

16.00

16

 

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

 

Część Praktyczna

Lp.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

EKA.01.

03.06.2024

9.00

8

2.

OGR.01.

17.06.2024

8.00

35

3.

OGR.01.

17.06.2024

11.00

35

4.

OGR.01.

17.06.2024

14.00

35

5.

OGR.01.

18.06.2024

8.00

35

6.

OGR.01.

18.06.2024

11.00

35

7.

OGR.01.

18.06.2024

14.00

35

 

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem CKU BCE.