Konferencja „Jak wzmacniać kompetencje przyszłości w pracy z młodzieżą?”

2023-12-13T13:02:07+00:0013 grudnia, 2023|

Funkcjonowanie systemu edukacji oraz kształtowanie kompetencji przyszłości szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie to najbardziej aktualne tematy poruszane podczas wielu spotkań naukowych. Kompetencje przyszłości to także zagadnienie wpisujące się w priorytety prezydenta Miasta Białegostoku oraz w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

W związku z powyższym Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji wraz z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego BCE 11 grudnia  2023 roku przeprowadzili konferencję „Jak wzmacniać kompetencje przyszłości w pracy z młodzieżą?”. Adresatami wydarzenia byli dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Białystok.

Konferencję otworzyła Maria Jolanta Ambrożej – dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji, która przywitała gości i przedstawiła program spotkania.

Następnie odbyły się następujące wystąpienia:

  • „Kompetencje przyszłości – czym są i dlaczego są takie istotne?” – Anna Rolak, doradca zawodowy LCDZ BCE;
  • „Wzmacnianie kompetencji przyszłości – praktyczne wskazówki do pracy z młodzieżą” – Piotr Szekowski, trener wystąpień publicznych i skutecznej komunikacji, zawodowy aktor teatralny i filmowy oraz instruktor teatralny;
  • „Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach” oraz wyniki badań „Styl życia młodzieży Białegostoku” – Jerzy Mantur, kierownik BCE;
  • podsumowanie i zakończenie konferencji – Anna Klebus, doradca zawodowy LCDZ BCE.

Podczas konferencji Joanna Maria Krzyżewska – starszy inspektor w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku – podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma prowadzone w szkołach doradztwo zawodowe, zarówno w ramach Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego, jak i prowadzone przez szkolnych doradców zawodowych.

Łącznie inicjatywa zgromadziła 87 uczestników, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji prelegentów oraz wymieniali się własnymi doświadczeniami.

Dziękujemy prelegentom, dyrektorom szkół, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, i nauczycielom za zaangażowanie i udział w konferencji. Jesteśmy przekonani, że tak jak powiedział Henry Ford: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Zatem niech nasze wspólne oddziaływania wzmocnią wśród młodzieży kompetencje przyszłości i pomogą im odnaleźć się na rynku pracy.

 

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy LCDZ BCE