Święto Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji

2023-11-21T11:58:26+00:0021 listopada, 2023|

„Nazwiska rycerzy, prześwietne czyny, wielkie poświęcenia zginęły w pamięci, bo nie zapisał ich kronikarz i nie wyśpiewała lutnia.

Ale pod potęgą tych usiłowań ugięła się wreszcie moc nieprzyjacielska”.

Henryk Sienkiewicz

 

Święto Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka w Białymstoku odbyło się 18 listopada 2023 r. Podczas uroczystej akademii uczciliśmy 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 107. rocznicę śmierci naszego patrona – Henryka Sienkiewicza, pisarza, podróżnika i patrioty.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego przez Powiatowy Chór Seniora „Sokólskie Wrzosy” z Sokółki i chór Białostockiej Akademii Rodziny pod dyrekcją pani Doroty Tymińskiej.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Centrum. Ślubowanie złożyli przedstawiciele pierwszych semestrów III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej nr 5 w Białymstoku. Rota ślubowania, którą odczytała Maria Jolanta Ambrożej, dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji, brzmi:

My, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Białostockiego Centrum Edukacji,

 przywołując myśl Patrona Centrum:

,,Człowiek może zawsze wstąpić na lepszą drogę – póki żyje”.

która jest także naszym przesłaniem,

ślubujemy wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki słuchacza Centrum,

dbać o honor i dobre imię Centrum,

być dobrym Polakiem,

kochać Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską

 i służyć Jej na miarę naszych sił i możliwości,

ślubujemy: dbać o dobro wspólne, kulturę i tradycję,

a respektując chrześcijański system wartości,

postępować zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki.

Imię Henryka Sienkiewicza jest bardzo istotne dla naszej społeczności. Nadanie go wzmocniło naszą tożsamość, wyróżniając nas spośród innych szkół. Kształtuje również nasz system pracy w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i dokonaniami.

Po ślubowaniu odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpili: Powiatowy Chór Seniora „Sokólskie Wrzosy” z Sokółki i chór Białostockiej Akademii Rodziny pod dyrekcją pani Doroty Tymińskiej, a także słuchacze III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku – Gabriela Dąbrowska, Jolanta Truszczyńska, Adam Klepadło, Jakub Łabanowski oraz Mateusz Świątek.

Akademię zwieńczyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza przy ulicy Nowogródzkiej.

W uroczystości licznie wzięli udział seniorzy skupieni przy Białostockim Klubie Seniora.

Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili podczas naszego święta. Dziękujemy również wszystkim gościom – seniorom, pracownikom i nauczycielom Centrum, a także słuchaczom i uczestnikom kursów zawodowych.

 

Autor: Magdalena Bienasz