Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2024 r.

2023-11-21T10:41:34+00:0021 listopada, 2023|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Wykazy zdających na poszczególnych zmianach zostaną zamieszczone na platformie Moodle.

CZĘŚĆ PISEMNA

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

10.01.2024

8.00

16

2.

EKA.05.

10.01.2024

10.00

16

3.

AUD.02.

10.01.2024

12.00

16

4.

INF.02

INF.03.

INF.04.

OGR.04.

10.01.2024

14.00

16

5.

ROL.04.

12.01.2024

15.00

16

6.

ROL.04.

12.01.2024

17.00

16

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zdający w kwalifikacji ROL.04. na egzamin praktyczny zgłaszają się z ubraniem roboczym.

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

09.01.2024

9.00

AULA

2.

ROL.10.

09.01.2024

9.00

AULA

3.

OGR.04.

09.01.2024

13.00

AULA

4.

AUD.02.

11.01.2024

8.00

31

5.

AUD.02.

11.01.2024

12.30

31

6.

ROL.04.

13.01.2024

8.00

1W ZSR

7.

ROL.04.

13.01.2024

12.30

1W ZSR

8.

ROL.04.

13.01.2024

17.00

1W ZSR

9.

ROL.04.

14.01.2024

8.00

1W ZSR

10.

ROL.04.

14.01.2024

12.30

1W ZSR

11.

ROL.04.

14.01.2024

17.00

1W ZSR

12.

EKA.07.

15.01.2024

12.30

16

13.

INF.03.

16.01.2024

8.00

16

14.

INF.04.

17.01.2024

17.00

16

15.

AUD.05.

18.01.2024

17.00

33

16.

EKA.05.

19.01.2024

17.00

16