Spotkanie dyrektorów szkół Miasta Białegostoku

2023-09-26T09:58:17+00:0026 września, 2023|

Z inicjatywy pani Marii Jolanty Ambrożej – dyrektora Białostockiego Centrum Edukacji 21 września 2023 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Miasta Białegostoku współpracujących z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Białostockiego Centrum Edukacji.

Współpraca dotyczy realizacji doradztwa zawodowego w br. szkolnym.  Zadanie wykonywane jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego.

W czasie spotkania pani Maria Jolanta Ambrożej oraz pan Jerzy Mantur zaprezentowali rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w osiemnastu szkołach Miasta Białegostoku. Placówki te w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024 wykazały potrzebę realizacji zajęć z tego zakresu przy wsparciu doradców zawodowych LCDZ.  

Podczas spotkania, w kwestiach dotyczących funkcjonowania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego, organizatorów wspierały przedstawicielki Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku: pani Monika Kondratowicz – zastępca dyrektora i pani Joanna Maria Krzyżewska – starszy inspektor.

Na spotkaniu omówiono zasady realizacji doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz wybranych klasach szkół ponadpodstawowych. Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami zdefiniowano dodatkowe formy pracy na rzecz  uczniów, nauczycieli i rodziców. Wśród nich znalazło się poradnictwo indywidualne oraz spotkania z rodzicami. Obie formy mogą być realizowane na terenie szkół lub w siedzibie Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32.

Anna Rolak – lider zespołu doradców zawodowych LCDZ przedstawiła zebranym szczegóły realizacji porozumień o współpracy. 

Porozumienia o współpracy

Ww. porozumienia dotyczą następujących szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że przy wykonywaniu zadań w ramach współpracy należy kierować się zasadami partnerstwa i wzajemnego wsparcia.

W drugiej części spotkania odbyły się rozmowy i konsultacje indywidualne doradców zawodowych z dyrektorami szkół dotyczące szczegółów realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Dyrektor Centrum, przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
oraz  doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
życzyli wszystkim dobrej i owocnej współpracy w roku szkolnym 2023/2024
.

 

Anna Rolak – doradca zawodowy LCDZ