Doradcy LCDZ zapraszają do współpracy w nowym roku szkolnym

2023-09-20T10:01:20+00:0012 września, 2023|

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania stojące zarówno przed nauczycielami i uczniami, jak też rodzicami. Może to być czas, w którym będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, podejmować nowe decyzje edukacyjno-zawodowe, rozwijać lub zdobywać nowe kompetencje zawodowe czy społeczne.

Zespół doradców zawodowych LCDZ w tym roku szkolnym swoim wsparciem obejmie w szczególności szkoły, w których zatrudnieni nauczyciele lub specjaliści nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego zgodnie z zarządzeniem nr 341/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego. Doradcy LCDZ będą realizować we wskazanych szkołach 10 godzin doradztwa zawodowego zgodnie z podstawą programową dla klas VII i klas VIII w szkołach podstawowych oraz 10 godzin w szkołach ponadpodstawowych.  Ponadto oferta doradców LCDZ to także konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami, wsparcie nauczycieli w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz wsparcie słuchaczy CKU w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poza świadczeniem usług doradczych zespół LCDZ stara się również stwarzać różnorodne sytuacje, które będą wspierały proces planowania i wyboru zawodu, a tym samym ułatwią podejmowanie ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Działania realizowane przez doradców LCDZ mają na celu głównie wsparcie odbiorców naszych usług w procesie planowania i kierowania swoją ścieżką edukacyjno-zawodową, a poprzez to przyjmowania odpowiedzialności za własny rozwój w ciągu całego swojego życia.

Zapraszamy do dalszej współpracy w roku szkolnym 2023/2024.

Zespół doradców zawodowych

                         Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Białostockiego Centrum Edukacji