Podsumowanie XIV edycji konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

2023-06-06T11:30:11+00:006 czerwca, 2023|

W dniu 5 czerwca 2023 roku uroczystym podsumowaniem, wręczeniem nagród i wyróżnień została zakończona XIV edycja konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery” pod hasłem „Jestem kreatywny i przedsiębiorczy”.

Organizatorami konkursu byli doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku a jego celem było inspirowanie uczniów do rozwoju zainteresowań, uzdolnień i pasji oraz świadome planowanie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Konkurs „Moja pasja początkiem drogi do kariery” znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, które będą brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Fundatorem pucharów była Małgorzata Justyna Tarasiuk, p.o. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku, a sponsorem upominków dla uczestników konkursu – Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Wyniki konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery” – XIV edycja 2022/23

 

Kategoria szkoła podstawowa:

I miejsce (ex aequo) – Hanna Chlebowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

I miejsce (ex aequo) – Julia Mużyło, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego  w Białymstoku

 

II miejsce (ex aequo) – Anna Makarec, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

II miejsce (ex aequo ) – Lidia Sienkiewicz, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

 

III miejsce (ex aequo) – Maria Kowalczuk, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku,

III miejsce (ex aequo) – Michalina Socha, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

 

Wyróżnienia:

Piotr Bogusłowicz – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

Michalina Charubin – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

Igor Choruży – Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Dominika Dołżyńska – Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Mateusz Kłubowicz – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Magdalena Łuniewska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

Gracjan Panas – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

I miejsce – Anna Kuźmierowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 

II miejsce (ex aequo) – Beata Kozłowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

II miejsce (ex aequo) – Miłosz Mielnicki, Zespół Szkół Mechanicznych im. Świętego Józefa w Białymstoku

 

III miejsce (ex aequo) – Katarzyna Plewa, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,

III miejsce (ex aequo) – Tomasz Mogielnicki, Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

 

Wyróżnienia

Julia Kozłowska – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Gabriela Siwiec – VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

Karol Suchcicki – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim wyróżnionym uczestnikom i życzymy sukcesów w realizacji wszystkich planów edukacyjno-zawodowych.

 

Doradcy zawodowi CKU im. H. Sienkiewicza w Białymstoku