Warsztaty dla ósmoklasistów „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?”

2023-05-04T10:35:32+00:004 maja, 2023|

Odpowiadając na potrzeby uczniów białostockich szkół podstawowych, a w szczególności  ósmoklasistów stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowali warsztaty „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?” przygotowujące młodzież do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.  Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum lub w szkołach.

W warsztatach udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku – łącznie 163 ósmoklasistów. Zajęcia dla każdej klasy trwały 2 godziny.

W czasie warsztatów uczniowie przeanalizowali system edukacji w Polsce oraz czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu, poznali specyfikę nauki w poszczególnych typach szkół, a także zapoznali się z ofertą kształcenia zawodowego w białostockich technikach oraz Branżowych Szkołach I Stopnia. Doradcy zwrócili także uwagę na to, gdzie szukać informacji  o szkołach i zawodach, podając najważniejsze źródła.

Uczniowie dokonali również diagnozy swoich zainteresowań zawodowych. Po analizie wyników odkryli, w których obszarach zawodowych mają największe zainteresowania i jak to się przekłada na możliwości dalszej aktywności zawodowej. Ponadto poznali kilka ciekawostek z zakresu rynku pracy, m.in. barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz informacje o  zawodach przyszłości.

W podsumowaniu uczniowie zostali poinformowani, że wraz z rodzicami mogą skorzystać z bezpłatnej oferty wsparcia doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, którzy służą wsparciem w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

 

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy