Szkolenie dla nauczycieli – „Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych”

2023-04-28T11:27:18+00:0028 kwietnia, 2023|

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku wspomaga nauczycieli w procesie wspierania uczniów i ich rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej i kierunków dalszego kształcenia.

W dniu 25.04.2023 r. Elżbieta Leszczyńska – konsultant Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku – oraz Anna Rolak i Anna Klebus – doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku – przeprowadzili  szkolenie „Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych”. Omówili różnorodne ścieżki zdobywania kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkół podstawowych z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazywali dylematy uczniów i rodziców związane z procesem wyboru szkół i rekrutacji, proponowali rozwiązania na podstawie dzielenia się dobrymi praktykami.

Powyższe zagadnienia nauczyciele szkół podstawowych Miasta Białegostoku mogli przeanalizować również w formie warsztatowej oraz podczas ćwiczenia: „Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024 w pytaniach i odpowiedziach”.

 

Spotkanie szkoleniowe stało się okazją do omówienia trudnych sytuacji związanych z doradztwem zawodowym, specyfiki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymiany doświadczeń oraz zwiększenia kompetencji w zakresie wspierania uczniów w procesie wyboru szkoły ponadpodstawowej.