Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2023 r.

2023-04-22T10:43:50+00:0022 kwietnia, 2023|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

Imienny wykaz zdających zostanie zamieszczony na platformie Moodle.

CZĘŚĆ PISEMNA

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

INF.03.

02.06.2023

11.00

16

2.

AUD.05.

02.06.2023

14.00

16

3.

EKA.07.

02.06.2023

17.00

16

4.

INF.04.

05.06.2023

8.00

16

5.

ROL.04.

05.06.2023

11.00

16

6.

ROL.04.

05.06.2023

14.00

16

7.

OGR.03.

ROL.04.

05.06.2023

17.00

16

8.

OGR.04.

06.06.2023

8.00

16

9.

EKA.05.

06.06.2023

11.00

16

10.

INF.02.

06.06.2023

14.00

16

11.

AUD.02.

06.06.2023

17.00

16

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zdający w kwalifikacji ROL.04. na egzamin praktyczny zgłaszają się z ubraniem roboczym.

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

ROL.10.

01.06.2023

9.00

AULA

2.

OGR.04.

01.06.2023

13.00

AULA

3.

ROL.04.

03.06.2023

8.00

1W ZSR

4.

ROL.04.

03.06.2023

12.30

1W ZSR

5.

ROL.04.

03.06.2023

17.00

1W ZSR

6.

ROL.04.

04.06.2023

8.00

1W ZSR

7.

ROL.04.

04.06.2023

12.30

1W ZSR

8.

ROL.04.

04.06.2023

17.00

1W ZSR

9.

AUD.02.

07.06.2023

8.00

31

10.

AUD.02.

07.06.2023

12.30

31

11.

AU.23.

07.06.2023

17.00

31

12.

AUD.05.

12.06.2023

8.00

33

13.

INF.03.

12.06.2023

12.30

16

14.

EKA.05.

13.06.2023

8.00

33

15.

INF.04.

13.06.2023

17.00

16

16.

EKA.07.

16.06.2023

12.30

33

17.

EKA.07.

16.06.2023

17.00

33

18.

INF.02.

17.06.2023

8.00

14

19.

INF.02.

17.06.2023

12.30

14